ITIS wool | REKLAMAČNÍ ŘÁD
469
page,page-id-469,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,

 

Reklamační řád

 

 1. Zodpovědnost prodávajícího za vady se řídí ustanoveními občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. a zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).
 2. Kupující je povinen prohlédnout zboží v přítomnosti předávajícího kurýra nebo na pobočce pošty. V případě zjištění vady při doručení kurýrem je kupující povinen s kurýrem pořídit písemný zápis jež bude kurýrem i kupujícím podepsán. Kupující nemusí poškozené zboží od kurýra přijmout. Pokud zjistí, že zboží vykazuje vady, týkající se jeho obalu, množství nebo zjevných vad, je povinen výskyt vad písemně oznámit prodávajícímu. Písemné oznámení o výskytu vad musí obsahovat jméno, příjmení, číslo faktury, kterou byla vyúčtována kupní cena.
 3. V případě, že dodané zboží není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího – výměnou věci, její opravou nebo slevou z uhrazené kupní ceny.
 4. Prodávající poskytuje kupujícímu spotřebiteli na prodávané zboží záruku za jakost v trvání 2 let od okamžiku převzetí. Odpovědnost prodávajícího za vady nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny nesprávným zacházením nebo vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající. Záruka za jakost se nevztahuje na běžné opotřebení zboží.
 5. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba. V případě opravy se záručí doba prodlužuje o dobu, kdy bylo zboží opravováno.
 6. Kupující má při uplatnění záruky a uznání vady právo na:
  – opravu zboží, pokud je oprava úměrná povaze vady
  – výměnu zboží za nový kus, pokud je oprava neúměrná povaze vady
  – přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy
 7. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud nedojde k dohodě na delší lhůtě.
 8. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.1.2014. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

 

.