ITIS wool | OBCHODNÍ PODMÍNKY
94
page,page-id-94,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,

Obchodní podmínky

 

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu na stránkách www.itiswool.cz, provozovatel Jan Kotlář, Uzavřená 321, Šenov, PSČ 73934, Česká republika, IČ: 76191699 a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti osob prodávajícího a kupujícího.
 2. Podle těchto obchodních podmínek prodává prodávající zboží spotřebitelům (dále jen kupujicí), obchodní podmínky se řídí Občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a Zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše v platném znění.
 3. Jan Kotlář, Uzavřená 321, Šenov, PSČ 73934, Česká republika, IČ: 76191699. Podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží.
 4. Kupující je právnická nebo fyzická osoba, která na základě kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím kupuje od prodávajícího zboží.
 5. Zbožím se rozumí produkty uvedené a nabízené prostřednictvím internetového obchodu www.itiswool.cz
 6. Vyplněním a odesláním objednávky prostřednictvím internetového obchodu www.itiswool.cz kupující potvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem.
 7. Odesláním objednávky vzniká kupní smlouva. O přijetí objednávky bude kupující prodávajícím informován potvrzovací e-mailovou zprávou zaslanou na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce. Zboží bude odesláno kupujícímu na adresu, uvedenou v objednávkovém formuláři.
 8. Pokud objednané zboží není skladem, nebo není možné dodržet uvedený dodací termín, bude o tom prodávající kupujícího informovat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Pokud nedojde k jiné dohodě, kupující může objednávku stornovat telefonicky nebo e-mailem.
 9. Prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít kupní smlouvu s kupujícím v těchto případech: – zboží se již nevyrábí nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží- kupující opakovaně nesplní některý bod z obchodních podmínek.Prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, uvedený v objednávce a k uzavření kupní smlouvy nedojde.
 10. Pokud nebude možné kontaktovat kupujícího telefonicky nebo e-mailem uvedeným v objednávce, po dobu jednoho týdne od vystavení objednávky, objednávka bude zrušena.
 11. Prodávající není plátcem DPH. Všechny ceny uváděné na stránkách internetového obchodu jsou uváděny včetně DPH.
 12. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho úplném zaplacení.
 13. Cenu zboží a dopravy je možno uhradit bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího. Účet prodávajícího je veden u mBank, číslo účtu 670100-2201481372/6210.
 14. Doručení zboží kupujícímu probíhá prostřednictvím České pošty nebo alternativního dopravce.
 15. Ceny za přepravu jsou k dispozici kupujícímu před odesláním objednávky.
 16. Kupující má právo do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu www.itiswool.cz bez udání důvodu.
 17. Kupující je povinen kontaktovat prodávajícího o této skutečnosti písemně nebo elektronickou poštou a v komunikaci uvést číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení peněz.
 18. Kupující v případě odstoupení od smlouvy do 14 dní bez udání důvodu musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal, včetně původního obalu, vlastního zboží, které není používané ani poškozené, záručního listu, příslušenství, návodu atd. Přiložen musí být doklad o koupi.Kupující pošle zboží zpět na adresu Okružní 1555, Šenov, 739 34, Česká republika
 19. Prodávající neručí za případnou ztrátu nebo poškození zboží na cestě ke kupujícímu.
 20. Data kupujícího budou uchována a chráněna před zneužitím a nebudou poskytnuty žádnému třetímu subjektu.
 21. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy.
 22. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2014.

 

GDPR

 

Na tomto webu měříme cookies (neosobní údaje, které generuje váš internetový prohlížeč).

Využíváme je k:

 • správnému fungování webu
 • měření návštěvnosti webu
 • analýze návštěvnosti za účelem vylepšení webu
 • optimalizaci dalšího zobrazování reklam pro návštěvníky webu

Data z našich cookies jsou dále zpracovávány těmito zpracovateli, zejména z důvodů optimalizace dalšího zobrazování reklam pro návštěvníky našeho webu.

 • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Facebook Inc., Menlo Park, California, USA
 • Seznam.cz, a.s. Praha 5 – Smíchov, radlická 3294/10

Více obecných informací o cookies se dočtete zde.